blog

02.11.2022

W dniu 13.10.2022 r. w Warszawie, pod patronatem Ministra Zdrowia, odbyła się konferencja szkoleniowa pt. “Opieka Długoterminowa w Praktyce”. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dr n. o zdr. Mariola Rybka- Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej. Organizację oraz poziom konferencji należy uznać za wysoki, znacząca również była liczba uczestników: łącznie 354 pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, […]

czytaj więcej

17.10.2022

Ryzyko odleżyn należy ocenić u każdego pacjenta pozostającego w łóżku, przebywającego na wózku inwalidzkim, z zaburzoną świadomością, po zabiegu operacyjnym trwającym > 2 godz. oraz u pacjentów, których stan zdrowia uległ pogorszeniu. Identyfikacja zagrożenia odleżyną ma na celu wskazanie pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn lub identyfikacji odleżyn. Dlatego pierwszym krokiem w profilaktyce przeciwodleżynowej jest ocena ryzyka […]

czytaj więcej

03.10.2022

Działania pielęgniarskie: ocena czynników ryzyka RPO, wczesna edukacja pacjenta lub/i opiekunów; o tym, czym są odleżyny, jakie niosą zagrożenia dla zdrowia i życia oraz o sposobie minimalizacji niebezpieczeństwa ich wystąpienia poprzez:– odciążenie poprzez zastosowanie dedykowanego materaca,– zmiany pozycji w łóżku, w wózku i każdym innym miejscu,– stosowanie właściwych technik i pozycji ułożeniowych,– dbałość o stan […]

czytaj więcej

19.09.2022

1. Zaburzenia ogólnego stanu chorego (niedokrwistość, obniżony poziom białka w surowicy krwi, zaburzenia elektrolitowe, niedobory witaminowe, wyniszczenie, otyłość). 2. Zaburzenia ze strony układu nerwowego. Zaburzenia neurologiczne w zakresie niedowładów, demencji, zaburzeń czucia bólu, udar mózgu i uszkodzenia rdzenia kręgowego objawiające się hemi-, para-, lub tetraparezą stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe (SLA), demencja starcza, zła kondycja […]

czytaj więcej

05.09.2022

Profilaktyka odleżyn to szereg równorzędnych działań, wzajemnie się uzupełniających i wspierających, w których przewidziana jest współpraca wymaganych profesjonalistów (pielęgniarek, lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów, fizykoterapeutów, psychologów). Najskuteczniejszą metodą walki z odleżyną jest zapobieganie, którego skuteczność zależy od dokładności – najważniejsze są szczegóły…, które trzeba uwzględnić w budowaniu pełnego obrazu. Podstawą profilaktyki odleżyn jest rozpoznanie pacjentów obarczonych ryzykiem […]

czytaj więcej

08.08.2022

Przedstawiamy Państwu Zalecenia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych, które niestety powszechnie nie są w szpitalach uwzględniane. Zalecenia obowiązują w lecznictwie stacjonarnym, w oddziałach, gdzie są hospitalizowani pacjenci zagrożeni powstaniem odleżyn, jak również z już powstałymi zmianami odleżynowymi. Zalecenia są oparte na standardzie wydanym w roku 1995 przez […]

czytaj więcej

25.07.2022

Nadmierna wilgotność skóry jest podstawowym, obok ucisku czynnikiem skutkującym odleżyną. Nasze ciało jest zdecydowanie cieplejsze od otoczenia i wymaga stałego chłodzenia. Każdy materac, który zapewnia prawidłowe “odciążenie ciała” leżącej na nim osoby musi tą osobę “otulić”. I tu pojawia się kolejny problem: wilgotność skóry. Otulone przez materac ciało w mniejszym stopniu jest w stanie “wychłodzić […]

czytaj więcej

11.07.2022

Siły dynamiczne – to siły akcji. Powstają najczęściej w trakcie podnoszenia, zmian pozycji ciała chorego, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych lub zmian chorobowych (spastyka). a) ucisk krótkotrwały i niejednorodny jego wartość to wypadkowa prędkości, masy ciała i powierzchni. Dotyczy dynamicznego działania: ciała na przedmiot np. gwałtowne działanie masy ciała na siedzisko (materac, wózek), przedmiotu (sił zewnętrznych) na […]

czytaj więcej

27.06.2022

Siła statyczna tworzy jednostajny ucisk, wywołujący nadmierne obciążenie ciśnieniowe tkanek. Wartość ucisku jest wypadkową masy pacjenta i powierzchni na jaką oddziałuje. Rozróżniamy ucisk powierzchniowy i głęboki będący kumulacją działania sił powierzchniowych. Ciało chorego wywiera nacisk na podłoże (najczęściej gąbkowy materac statyczny) jednocześnie materac wywiera przeciwny nacisk i gdy waga ciała koncentruje się na wypukłościach kostnych […]

czytaj więcej

13.06.2022

Prawdopodobne uszkodzenie tkanek głębokich Fioletowy lub rdzawoczerwony ograniczony obszar przebarwionej skóry, zachowana ciągłość lub wypełniony krwią pęcherz spowodowany przez uszkodzenie leżącej poniżej miękkiej tkanki przez ucisk lub siły ścinające; wystąpienie przebarwienia może być poprzedzone pojawieniem się bolesnej, twardej, gąbczastej, „grząskiej” tkanki, cieplejszej albo chłodniejszej w porównaniu z tkankami otaczającymi. Io Skóra o zachowanej ciągłości z […]

czytaj więcej

30.05.2022

W Polsce oceny zmian odleżynowych dokonujemy w skali czterostopniowej wg. PTLR ( Polskie Towarzystwo Leczenia Ran ) zgodnie z NPUAP i AHCPR (Amerykański Krajowy Zespół Doradczy ds. Odleżyn i Agencja ds. Polityki i Badań w Opiece Zdrowotnej) EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). W zależności od stopnia zaawansowania należy wyróżnić rany: – pojedyncze i mnogie, […]

czytaj więcej

17.05.2022

Najbardziej zagrożone powstaniem odleżyn są miejsca, które podczas leżenia lub siedzenia podlegają działaniu jednostajnego ucisku. U osób leżących na plecach to przede wszystkim okolice: kości krzyżowej, ogonowej, łopatek, łokci, pięt, potylicy i uszu. U osób siedzących to głównie okolice: kości kulszowej, krzyżowej i ogonowej. Aby nie powstał nadmierny ucisk należy układać pacjenta w pozycjach zapewniających […]

czytaj więcej

04.05.2022

Odleżyna (decubitus) to martwica skóry i/lub głębszych tkanek, poprzedzona odczynem rumieniowym, przechodzące w owrzodzenie – ognisko martwicy, które zwykle pojawia się na wypukłości kostnej w wyniku ucisku, tarcia i sił ścinających. Miejscowe niedokrwienie spowodowane długotrwałym uciskiem na naczynia tętnicze i żylne skutkuje zamknięciem ich światła ograniczając dopływ krwi do skóry, powodując niedokrwienie i śmierć tkanek. […]

czytaj więcej

01.04.2022

Problem leczenia odleżyn istotnie narasta. W Polsce na rany przewlekłe cierpi około pół miliona chorych a w związku z naszą sytuacją demograficzną i starzeniem się społeczeństwa

czytaj więcej

21.03.2022

Szanowni Państwo, powszechnie żyjemy w przekonaniu, że ODLEŻYNA nas nie dotyczy. Niestety, czasem tak nie jest a zmiana bywa nagła i niespodziewana.

czytaj więcej