blog

10.03.2023

Całkiem niedawno uruchomiono szpital modułowy na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Szpital ma 66 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w respiratory i kardiomonitory wraz z pełną infrastrukturą diagnostyczną i logistyczną. W razie potrzeby można go przystosować do przyjęcia 124 pacjentów. – Szpital modułowy to najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemicznego personelu i pacjentów, jest […]

czytaj więcej

01.03.2023

Podstawowe zalecenia profilaktyczne indywidualnej opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki odleżyn nad chorym z RPO. 1. W trakcie przyjęcia pacjenta dokonanie punktowej oceny RPO według przyjętej skali ryzyka, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne odleżyn, pełna ocena skóry. Systematyczna ocena według planu wynikającego z oceny RPO – na przyjętym oddziałowo formularzu. 2. Zespołowe opracowanie planu postępowania przeciwodleżynowego […]

czytaj więcej

17.02.2023

16 lutego 2023 r. w budynku Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 270 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz personel medyczny, zajmujący się zawodowo opieką długoterminową i paliatywną. Jako firma mieliśmy okazję zaprezentować nasze produkty […]

czytaj więcej

10.02.2023

W dniu 08.02.2023 r. w Częstochowie, w gmachu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Opieka długoterminowa”. Organizację oraz poziom konferencji należy uznać za wysoki, znacząca również była liczba uczestników: ponad 300 osób, w tym: pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz personel medyczny, zajmujący się zawodowo opieką długoterminową i […]

czytaj więcej

01.02.2023

Zabiegi pielęgnacyjne, higiena oraz obserwacja skóry mają bezpośredni wpływ na kondycję skóry i dlatego nie mogą być przeprowadzane rzadziej niż raz dziennie. Przy dobrym oświetleniu należy szukać zaczerwienień i dotykać ciało oceniając miękkość skóry. Chorzy zagrożeni powstaniem odleżyn muszą codziennie kontrolować skórę szukając ewentualnych oznak jej uszkodzenia. Ułatwieniem jest korzystanie z lusterka lub pomocy innej […]

czytaj więcej

17.01.2023

Przedstawiamy Państwu przykład (treść) dla stworzenia dokumentacji medycznej dla pacjenta zagrożonego powstaniem odleżyny, oraz załączamy opracowaną przez śp. dr. Stanisława Sosnowskiego Kartę Profilaktyki Przeciwodleżynowej: INDYWIDUALNA KARTA PIELĘGNACJI PACJENTA Z RYZYKIEM POWSTANIA ODLEŻYN / RPO/. Nazwisko ……………………….. …Imię ………………… Wiek …………….. Oddział ………………………. Data przyjęcia ………………….. Data wypisu ……………………………………………. Przyjęty z odleżyną …………..bez odleżyny ………………… Data/ […]

czytaj więcej

02.11.2022

W dniu 13.10.2022 r. w Warszawie, pod patronatem Ministra Zdrowia, odbyła się konferencja szkoleniowa pt. “Opieka Długoterminowa w Praktyce”. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dr n. o zdr. Mariola Rybka- Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej. Organizację oraz poziom konferencji należy uznać za wysoki, znacząca również była liczba uczestników: łącznie 354 pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, […]

czytaj więcej

17.10.2022

Ryzyko odleżyn należy ocenić u każdego pacjenta pozostającego w łóżku, przebywającego na wózku inwalidzkim, z zaburzoną świadomością, po zabiegu operacyjnym trwającym > 2 godz. oraz u pacjentów, których stan zdrowia uległ pogorszeniu. Identyfikacja zagrożenia odleżyną ma na celu wskazanie pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn lub identyfikacji odleżyn. Dlatego pierwszym krokiem w profilaktyce przeciwodleżynowej jest ocena ryzyka […]

czytaj więcej

03.10.2022

Działania pielęgniarskie: ocena czynników ryzyka RPO, wczesna edukacja pacjenta lub/i opiekunów; o tym, czym są odleżyny, jakie niosą zagrożenia dla zdrowia i życia oraz o sposobie minimalizacji niebezpieczeństwa ich wystąpienia poprzez:– odciążenie poprzez zastosowanie dedykowanego materaca,– zmiany pozycji w łóżku, w wózku i każdym innym miejscu,– stosowanie właściwych technik i pozycji ułożeniowych,– dbałość o stan […]

czytaj więcej

19.09.2022

1. Zaburzenia ogólnego stanu chorego (niedokrwistość, obniżony poziom białka w surowicy krwi, zaburzenia elektrolitowe, niedobory witaminowe, wyniszczenie, otyłość). 2. Zaburzenia ze strony układu nerwowego. Zaburzenia neurologiczne w zakresie niedowładów, demencji, zaburzeń czucia bólu, udar mózgu i uszkodzenia rdzenia kręgowego objawiające się hemi-, para-, lub tetraparezą stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe (SLA), demencja starcza, zła kondycja […]

czytaj więcej

05.09.2022

Profilaktyka odleżyn to szereg równorzędnych działań, wzajemnie się uzupełniających i wspierających, w których przewidziana jest współpraca wymaganych profesjonalistów (pielęgniarek, lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów, fizykoterapeutów, psychologów). Najskuteczniejszą metodą walki z odleżyną jest zapobieganie, którego skuteczność zależy od dokładności – najważniejsze są szczegóły…, które trzeba uwzględnić w budowaniu pełnego obrazu. Podstawą profilaktyki odleżyn jest rozpoznanie pacjentów obarczonych ryzykiem […]

czytaj więcej

08.08.2022

Przedstawiamy Państwu Zalecenia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych, które niestety powszechnie nie są w szpitalach uwzględniane. Zalecenia obowiązują w lecznictwie stacjonarnym, w oddziałach, gdzie są hospitalizowani pacjenci zagrożeni powstaniem odleżyn, jak również z już powstałymi zmianami odleżynowymi. Zalecenia są oparte na standardzie wydanym w roku 1995 przez […]

czytaj więcej

25.07.2022

Nadmierna wilgotność skóry jest podstawowym, obok ucisku czynnikiem skutkującym odleżyną. Nasze ciało jest zdecydowanie cieplejsze od otoczenia i wymaga stałego chłodzenia. Każdy materac, który zapewnia prawidłowe “odciążenie ciała” leżącej na nim osoby musi tą osobę “otulić”. I tu pojawia się kolejny problem: wilgotność skóry. Otulone przez materac ciało w mniejszym stopniu jest w stanie “wychłodzić […]

czytaj więcej

11.07.2022

Siły dynamiczne – to siły akcji. Powstają najczęściej w trakcie podnoszenia, zmian pozycji ciała chorego, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych lub zmian chorobowych (spastyka). a) ucisk krótkotrwały i niejednorodny jego wartość to wypadkowa prędkości, masy ciała i powierzchni. Dotyczy dynamicznego działania: ciała na przedmiot np. gwałtowne działanie masy ciała na siedzisko (materac, wózek), przedmiotu (sił zewnętrznych) na […]

czytaj więcej

27.06.2022

Siła statyczna tworzy jednostajny ucisk, wywołujący nadmierne obciążenie ciśnieniowe tkanek. Wartość ucisku jest wypadkową masy pacjenta i powierzchni na jaką oddziałuje. Rozróżniamy ucisk powierzchniowy i głęboki będący kumulacją działania sił powierzchniowych. Ciało chorego wywiera nacisk na podłoże (najczęściej gąbkowy materac statyczny) jednocześnie materac wywiera przeciwny nacisk i gdy waga ciała koncentruje się na wypukłościach kostnych […]

czytaj więcej