Rotacja

potwierdzona jakość

MODEL

Rotacja

System dedykowany dla chorych pulmonologicznych, przeznaczony do profilaktyki i terapii wszystkich odleżyn.

System ROTACJA jest wyposażony w panel sterowania z łatwym, intuicyjnym w obsłudze interfejsem w języku polskim. Cicha, wolna od wibracji pompa, z wbudowanymi czujnikami ciśnienia. Terapia jest stale nadzorowana przez system analizy wartości ciśnienia (hiperczuły detektor ciśnienia), który nieustannie monitoruje poziomy ciśnienia wewnątrzkomorowego, modyfikując parametry pracy dla uzyskania wymaganych wartości. System dokonuje kontroli ustawienia w stałych odstępach czasu, nawet jeżeli nie wystąpiła istotna zmiana. Pompa zasila i steruje pracą materacy przeciwodleżynowych Revita o wysokości od 10 do 20 cm z funkcją profilaktyki i leczenia wszystkich odleżyn. Połączenie pompy z materacem realizowane szybkozłączką transportową.

Materac rotacyjny zbudowany jest z trzech warstw:

a) górnej, pneumatycznej zmiennociśnieniowej,
b) środkowej wykonanej z gąbki PU,
c) spodniej warstwy pneumatycznej, rotacyjnej.

Zalecana masa użytkownika: 0-280 kg (zależnie od wyposażenia i oprogramowania pompy, modelu materaca tj. wysokości, objętości oraz ilości sekcji w materacu). Wysokość spodniej warstwy pneumatycznej, rotacyjnej; ≤ 21 cm dla wartości kąta pochylenia 20o, ≤ 40 cm dla wartości kąta pochylenia 35o. Dla wykonywania rotacji maksymalnej, zalecamy doposażenie materaca w boczne komory ochronne o wysokości 10cm, niezależnie napełniane i opróżniane.

Pneumatyczna pompa przeciwodleżynowa model ROTACJA, wyposażona jest w dwa wyświetlacze LCD, które na bieżąco informują użytkownika o stanie realizacji dokonanych parametrów pracy urządzenia. Jest przeznaczona do zasilania pneumatycznego materaca firmy REVITA wspomaganego spodnim materacem rotacyjnym.

cechy:

funkcja automatycznej blokady panelu sterowania, dotykowy panel sterujący, wraz z sygnalizacją wskazującą niewłaściwą pracę pompy, dwa niezależne wyświetlacze ciekłokrystaliczne, wybór czasu cyklu; 10, 15, 20 lub 25 minut, praca w trybie zmiennego lub stałego ciśnienia, zakres ciśnienia 10 – 50 mmHg, wybór kąta rotacji oraz czasu jej trwania niezależny dla każdej ze stron, automatyczny wg. algorytmu wyboru stopnia odleżyny, ledowy wskaźnik zadanej wartości ciśnienia, czasu cyklu i trybu pracy, tryb pielęgnacyjny, pulsacyjny, automatyczna autokorekta poziomu wartości ciśnienia, alarm CPR, wartości wymaganego ciśnienia, wezwania do przeglądu technicznego, braku zasilania, licznik czasu pracy z funkcją wezwania do przeglądu technicznego, funkcja trybu serwisowego, kapsułowy filtr powietrza, zakres masy pacjenta 30 – 260 kg, wydajność 18 l/minutę.