Pompy do materacy

Pompy do materacy przeciwodleżynowych

W fazie projektowania pomp zwróciliśmy szczególną uwagę na cichą i bezawaryjną pracę oraz łatwość podłączania. Nie wymagają one spełnienia żadnych szczególnych warunków instalacyjnych. Można je włączyć do typowego gniazdka elektrycznego. Praca pomp jest bardzo oszczędna (maksymalny pobór energii w skali roku to 90 kWh co stanowi koszt około 30 zł) i cicha, dzięki specjalnej konstrukcji elementów zasysających powietrze. Zapewniamy stały dostęp do ich wszystkich części serwisowych.


Pompy do materacy


Pompy do materacy zbudowane są w taki sposób, aby było możliwym optymalne wykorzystywanie możliwości materaca zmiennociśnieniowego. Pompy do materacy dzielimy na pompy:
  • wysokociśnieniowe (przeznaczone do zasilania materacy niskich tzw. pęcherzykowych ok. 7cm wysokości),
  • niskociśnieniowe (przeznaczone do zasilania materacy tzw. podwyższonych o wysokości 10- 15 cm),
  • ultraniskociśnieniowe (przeznaczone do zasilania materacy tzw. wysokich o wysokości ponad 15 cm).

W przypadku stosowania wysokich materacy przeciwodleżynowych pompy powinny być zaopatrzone w dwa wewnętrze silniki- urządzenia tłoczące powietrze, są to urządzenia ciche, wolne od wibracji.

Najbardziej technologicznie zaawansowane pompy do materacy przeciwodleżynowych posiadają systemy elektroniczne sterowane mikroprocesorami oraz hiperczułe detektory ciśnienia, które nieustannie monitorują poziomy ciśnienia wewnątrzkomorowego w materacu zmiennociśnieniowym. Mikroprocesor nieustannie analizuje i reaguje na zmiany ułożenia ciała pacjenta samoczynnie regulując parametry pracy w celu utrzymywania zaprogramowanego ciśnienia nawet na poziomie 10 mmHg tj. optymalnie dopasowane ciśnienie jest utrzymywane przez cały okres terapii bez względu na pozycję pacjenta, jego masę, kształt czy wzrost.

W sytuacjach szczególnych, wynikających z indywidualnych konieczności terapeutycznych lub pielęgnacyjnych użytkownik może manualnie wprowadzić samodzielne wybory ustawień poprzez zewnętrzny panel sterowania. Terapia jest stale nadzorowana przez system analizy wartości, modyfikując parametry pracy dla uzyskania wymaganych wartości, nieustannie monitoruje poziomy ciśnienia wewnątrzkomorowego, modyfikując parametry pracy dla uzyskania wymaganych wartości urządzenia dokonują stałej i systematycznej kontroli ustawienia w stałych odstępach czasu, nawet jeżeli nie wystąpiła istotna zmiana.

Pompy do materacy przeciwodleżynowych zasilają i steruje pracą różnych materacy np.: dwu- lub trzysekcyjnych, o wysokości od 2 do 28 cm z funkcją profilaktyki i leczenia wszystkich odleżyn. Dzięki temu materace zmiennociśnieniowe uzyskują terapeutyczne efekty wykorzystując wpływ ultraniskiego ciśnienia (od poziomu 10 mmHg). Terapeutyczne, zmiennociśnieniowe materace przeciwodleżynowe REVITA działają w oparciu o zasadę zmiennego ciśnienia. System zmiennego ciśnienia imituje ruch ciała: polega na regularnym naprzemiennym zwiększaniu i zmniejszaniu ciśnienia w poszczególnych komorach materaca.

Materac zapewnia cykle zmiennego ciśnienia, w ramach których generowany jest dostosowany do BMI pacjenta lub zerowy nacisk na skórę chorego. Poddawanie działaniu zmiennego nacisku o optymalnej wartości ciśnienia jest z punktu widzenia zapobiegania powstawaniu odleżyn i poprawy kondycji skóry najlepszym znanym nauce rozwiązaniem technicznym. Użytkowanie pompy do materacy przeciwodleżynowych nie wymaga szkolenia ani specjalnych umiejętności, zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić łatwą i intuicyjną obsługę.

Sterowane elektronicznie pompy do materacy przeciwodleżynowych są w pełni automatyczne i dokonują samoczynnie regulacji ciśnienia dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta według danych otrzymanych z panelu sterowania. Dzięki temu zapewniona jest optymalna redukcja ucisku powierzchniowego, termoregulacja i komfort pacjenta. Są to urządzenia zapewniające maksimum komfortu i bezpieczeństwa. Dzięki maksymalnemu zredukowaniu wartości ciśnienia (ucisku), na powierzchni stycznej materaca zmiennociśnieniowego i ciała pacjenta, jest zminimalizowana wartość kumulujących się sił wewnątrztkankowych.