pozycjonery

medyczne wsparcie doboru sprzętu

MODEL

pozycjonery

pozycjonery stabilizujące lub dyslokacyjne

Pozycjonery są przeznaczone do ułożenia pacjenta w pozycji wymaganej procesem terapeutycznym w dysfunkcjach fizjologicznych, zwłaszcza w ograniczeniu ruchomości, obrzęków limfatycznych. Pozycjonowanie może dotyczyć całego ciała lub jego wybranej części. Forma, kształt i użyte materiały mają na celu zredukowanie występujących miejscowo sił ucisku na ciało.

cechy:

zadaniem pozycjonerów jest umożliwienie choremu utrzymania wymaganej zaleceniami terapii czy rehabilitacji pozycji ciała i jego fragmentów lub umożliwienie wspomagania dla wykonania ruchu kierunkowego. Zależnie od wymagań zastosowania pozycjonery mogą występować w wielu rozmiarach i kształtach. Stosowanie pozycjonerów może być wykorzystywane dla zwiększania zakresu ruchomości stawowej oraz redukowania wartości sił dla ucisków miejscowych. W szczególności głowy, tułowia, poszczególnych odcinków kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych oraz górnych. Pozycjoner lokowany jest na materacu bezpośrednio pod ciałem pacjenta w miejscu wymagającym pozycjonowania. Zależnie od wymagań medycznych – zależnie od swojego kształtu, elastyczności i odbojności pozycjoner służy do odciążania, stabilizowania, dla uzyskania pozycji fizjologicznej, wykonywania redresji lub wspomagania w wykonywaniu ruchu. podstawowe kształty: poduszka 1- segmentowa, poduszka 2- segmentowa, poduszka 4- segmentowa, wałek, wałek płaski, podkowa, klin, wąż mały, wąż duży. Pozycjonery wykonane są z elastycznych wsadów tworzywowych osłoniętych zewnętrznym pokrowcem nadającym im wymagany dla pozycjonowania kształt. Osłony mogą być, wykonane z materiałów śliskich np. lubriMED, lub tępych jak membraMED.