pozycjonery

medyczne wsparcie doboru sprzętu

MODEL

pozycjonery

pozycjonery stabilizujące lub dyslokacyjne

Pozycjonery są przeznaczone do ułożenia pacjenta w pozycji wymaganej procesem terapeutycznym w dysfunkcjach fizjologicznych, zwłaszcza w ograniczeniu ruchomości, obrzęków limfatycznych. Pozycjonowanie może dotyczyć całego ciała lub jego wybranej części. Forma, kształt i użyte materiały mają na celu zredukowanie występujących miejscowo sił ucisku na ciało.

cechy:

zadaniem pozycjonerów jest umożliwienie choremu utrzymania wymaganej zaleceniami terapii czy rehabilitacji pozycji ciała i jego fragmentów lub umożliwienie wspomagania dla wykonania ruchu kierunkowego. Zależnie od wymagań zastosowania pozycjonery mogą występować w wielu rozmiarach i kształtach. Stosowanie pozycjonerów może być wykorzystywane dla zwiększania zakresu ruchomości stawowej oraz redukowania wartości sił dla ucisków miejscowych. W szczególności głowy, tułowia, poszczególnych odcinków kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych oraz górnych. Pozycjoner lokowany jest na materacu bezpośrednio pod ciałem pacjenta w miejscu wymagającym pozycjonowania. Zależnie od wymagań medycznych – zależnie od swojego kształtu, elastyczności i odbojności pozycjoner służy do odciążania, stabilizowania, dla uzyskania pozycji fizjologicznej, wykonywania redresji lub wspomagania w wykonywaniu ruchu. podstawowe kształty: poduszka 1- segmentowa, poduszka 2- segmentowa, poduszka 4- segmentowa, wałek, wałek płaski, podkowa, klin, wąż mały, wąż duży. Pozycjonery wykonane są z elastycznych wsadów tworzywowych osłoniętych zewnętrznym pokrowcem nadającym im wymagany dla pozycjonowania kształt. Osłony mogą być, wykonane z materiałów śliskich np. lubriMED, lub tępych jak membraMED.

Pozycjonery stabilizujące, pozycjonery dyslokacyjne


Do umożliwienia prawidłowego pozycjonowania pacjenta w łóżku medycznym oraz dla minimalizacji ucisku skórnego, produkujemy pozycjonery. Pozycjonery stabilizujące przeznaczone do ułożenia pacjenta w pozycji wymaganej procesem terapeutycznym w dysfunkcjach fizjologicznych, zwłaszcza w ograniczeniu ruchomości, obrzęków limfatycznych, w tym np. do stabilizacji ułożeniowej ciała pacjenta w tzw. pozycji bezpiecznej. Pozycjonery mogą być także wykorzystywane do zapewnienia wymaganego dystansu pomiędzy kończynami chorego np. w ułożeniach bocznych czy spastyce. Pozycjonowanie może dotyczyć całego ciała lub jego wybranej części. Forma, kształt i użyte materiały mają na celu zredukowanie występujących miejscowo sił ucisku na ciało. Zadaniem pozycjonerów jest umożliwienie choremu utrzymania wymaganej zaleceniami terapii czy rehabilitacji pozycji ciała, jego fragmentów lub umożliwienie wspomagania dla wykonania ruchu kierunkowego.

Zależnie od wymagań zastosowania pozycjonery mogą występować w wielu rozmiarach i kształtach. Stosowanie pozycjonerów dyslokacyjnych może być wykorzystywane dla zwiększania zakresu ruchomości stawowej oraz redukowania wartości sił dla ucisków miejscowych. W szczególności głowy, tułowia, poszczególnych odcinków kręgosłupa, miednicy i kończyn dolnych oraz górnych. Pozycjoner stabilizujący lub pozycjoner dyslokacyjny jest umieszczany na materacu bezpośrednio pod ciałem pacjenta w miejscu wymagającym jego zastosowania. Zależnie od wymagań medycznych - zależnie od swojego kształtu, elastyczności i odbojności pozycjoner służy do odciążania, stabilizowania, dla uzyskania pozycji fizjologicznej, wykonywania redresji lub wspomagania w wykonywaniu ruchu.

Jedną z podstawowych czynności pielęgnacyjno- medycznych jest eliminacja zewnętrznych czynników ryzyka ich powstania. W opisywanym zakresie personel opiekuńczy powinien m.in. uwzględniać:
  • prawidłowe pozycjonowanie pacjenta w łóżku medycznym dla minimalizacji ucisku,
  • monitorowanie oraz przywracanie prawidłowych pozycji ułożeniowych.
  • stosowanie sprzętu do profilaktyki przeciwodleżynowej (celowany materac przeciwodleżynowy uwzględniający RPO oraz BMI, podpórki, kliny, pozycjonery),
  • korzystanie z właściwych technik pozycjonowania i oraz ustalanie prawidłowych pozycji dla transportu i przenoszenia chorego, w zależności od stanu, potrzeb i rodzaju podłoża, na jakim chory przebywa,
  • ochronę przed uciskiem, otarciami, zginaniem, uginaniem.