blog

22.05.2023

18 maja w kompleksie Opolanka odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział niemal 240 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni.  Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu oraz Vicommi Media. Przewodniczącymi Komitetu Naukowego spotkania była dr Mariola Rybka, Konsultant Krajowy w […]

czytaj więcej

16.05.2023

11 maja w hotelu Gromada w Pile odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział niemal 200 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni.  Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Vicommi Media oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Pile. Przewodniczącymi Komitetu […]

czytaj więcej

08.05.2023

Terapia odleżyn jest procesem długotrwałym i trudnym, wymagającym holistycznego podejścia, zależnego nie tylko od zaawansowania rany odleżynowej, ale i od ośrodka medycznego, jednostki chorobowej i wieku pacjenta i wielu innych czynników. Aktualne wytyczne PTRL dotyczące terapii odleżyn są spójnym opracowaniem trzech organizacji zrzeszających zespoły ekspertów z Europy i USA i rejonu Pacyfiku: European Pressure Ulcer […]

czytaj więcej

02.05.2023

27 kwietnia r. w Auli Głównej Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 300 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni.  Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Vicommi Media oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w […]

czytaj więcej

24.04.2023

20 kwietnia 2023 r. w Sali Orchidea w Siedlcach odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział prawie 230 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni. Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Vicommi Media oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. […]

czytaj więcej

10.04.2023

Działania pielęgniarskie: • ocena przyczyn bezpośrednich, • aktualizacja edukacji pacjenta lub/i opiekunów (o tym, czym są odleżyny, jakie niosą zagrożenia dla zdrowia i życia oraz o sposobie minimalizacji niebezpieczeństwa ich wystąpienia) poprzez: • odciążenie, • zmiany pozycji w łóżku, w wózku i każdym innym miejscu, • stosowanie właściwych technik i pozycji ułożeniowych, • kontrola i […]

czytaj więcej

28.03.2023

Właściwa ocena rany jest podstawowym elementem w procesie jej gojenia, od niej zależy powodzenie terapii. Osoba odpowiedzialna za terapię odleżyny musi określić stopień zaawansowania każdej odleżyny i zanotować ich liczbę, lokalizację i wielkość proces ten rozpoczyna znalezienie optymalnej metody oraz środków leczenia: 1. ocena zaawansowania rany, w oparciu jedną z wybranych skal, np. Torreance’a, Enisa […]

czytaj więcej

17.03.2023

Całkiem niedawno uruchomiono szpital modułowy na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Szpital ma 66 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych w respiratory i kardiomonitory wraz z pełną infrastrukturą diagnostyczną i logistyczną. W razie potrzeby można go przystosować do przyjęcia 124 pacjentów. – Szpital modułowy to najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemicznego personelu i pacjentów, jest […]

czytaj więcej

13.03.2023

Podstawowe zalecenia profilaktyczne indywidualnej opieki pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki odleżyn nad chorym z RPO. 1. W trakcie przyjęcia pacjenta dokonanie punktowej oceny RPO według przyjętej skali ryzyka, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne odleżyn, pełna ocena skóry. Systematyczna ocena według planu wynikającego z oceny RPO – na przyjętym oddziałowo formularzu. 2. Zespołowe opracowanie planu postępowania przeciwodleżynowego […]

czytaj więcej

02.03.2023

23 lutego 2023 r. w budynku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 270 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni.  Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Vicommi Media oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i […]

czytaj więcej

17.02.2023

16 lutego 2023 r. w budynku Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 270 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz personel medyczny, zajmujący się zawodowo opieką długoterminową i paliatywną. Jako firma mieliśmy okazję zaprezentować nasze produkty […]

czytaj więcej

10.02.2023

W dniu 08.02.2023 r. w Częstochowie, w gmachu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Opieka długoterminowa”. Organizację oraz poziom konferencji należy uznać za wysoki, znacząca również była liczba uczestników: ponad 300 osób, w tym: pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz personel medyczny, zajmujący się zawodowo opieką długoterminową i […]

czytaj więcej

01.02.2023

Zabiegi pielęgnacyjne, higiena oraz obserwacja skóry mają bezpośredni wpływ na kondycję skóry i dlatego nie mogą być przeprowadzane rzadziej niż raz dziennie. Przy dobrym oświetleniu należy szukać zaczerwienień i dotykać ciało oceniając miękkość skóry. Chorzy zagrożeni powstaniem odleżyn muszą codziennie kontrolować skórę szukając ewentualnych oznak jej uszkodzenia. Ułatwieniem jest korzystanie z lusterka lub pomocy innej […]

czytaj więcej

17.01.2023

Przedstawiamy Państwu przykład (treść) dla stworzenia dokumentacji medycznej dla pacjenta zagrożonego powstaniem odleżyny, oraz załączamy opracowaną przez śp. dr. Stanisława Sosnowskiego Kartę Profilaktyki Przeciwodleżynowej: INDYWIDUALNA KARTA PIELĘGNACJI PACJENTA Z RYZYKIEM POWSTANIA ODLEŻYN / RPO/. Nazwisko ……………………….. …Imię ………………… Wiek …………….. Oddział ………………………. Data przyjęcia ………………….. Data wypisu ……………………………………………. Przyjęty z odleżyną …………..bez odleżyny ………………… Data/ […]

czytaj więcej

02.11.2022

W dniu 13.10.2022 r. w Warszawie, pod patronatem Ministra Zdrowia, odbyła się konferencja szkoleniowa pt. “Opieka Długoterminowa w Praktyce”. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dr n. o zdr. Mariola Rybka- Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej. Organizację oraz poziom konferencji należy uznać za wysoki, znacząca również była liczba uczestników: łącznie 354 pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, […]

czytaj więcej