materace rotacyjne,
sterowane automatycznie 

3 dekady doświadczenia

MODEL

materace rotacyjne, sterowane automatycznie 

system ROTACJA z ultraniskociśnieniową, dwusilnikową pompą z mikroprocesorowym systemem sterowania Axtech™ i software ReaX™ z możliwością aktualizacji, prewencja i leczenie wszystkich odleżyn.

cechy:

system rotacyjny dedykowany jest głównie dla pacjentów pulmonologicznych, ponieważ posiada możliwość dokonywania wyboru dla automatycznie sterowanej rotacji bocznej dla strony lewej i prawej ciała pacjenta z wyborem kilku kątów pochylenia ciała pacjenta. Są przeznaczone do profilaktyki i terapii dla osób narażonych na powstanie/ rozwój odleżyny i wysięków płucnych, ułatwiają również wykonywanie czynności pielęgnacyjnych poprzez możliwość wykonywania programowanej rotacji bocznej pacjenta (w czasie i poziomie). Systemy składają się z materaca wierzchniego (modele podwyższone ≤ 15 cm i wysokie 20 cm wysokości), płyty gąbkowej, spodnich komór rotacyjnych oraz pompy. Materace należą do grupy materacy podwyższonych i wysokich, co umożliwia ich pracę na niskich i ultra- niskich wartościach ciśnienia. Występuje w wielu wersjach wykonania materaca wierzchniego o wysokości od 10 do 20 cm wraz ze spodnią warstwą rotacyjną sterowaną automatycznie przez pompę dla każdej ze stron rotacji. Zastosowanie systemu nie wymaga, aby pacjent regularnie zmieniał pozycję. W pełni automatyczna pompa ROTACJA dokonuje samoczynnie regulacji ciśnienia dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta według danych otrzymanych z panelu sterowania. Materac jest zalecany dla osób o masie ciała nieprzekraczającej 280 kg. Pompa przeciwodleżynowa ROTACJA wyposażona jest w dwa wyświetlacze LCD, które na bieżąco informują użytkownika o stanie realizacji dokonanych parametrów pracy urządzenia. Posiada samoczynny dobór wartości ciśnienia oraz czasu trwania cyklu wg. stopnia odleżyny. Mikroprocesor nieustannie analizuje i reaguje na zmiany ułożenia ciała pacjenta samoczynnie regulując parametry pracy w celu utrzymywania zaprogramowanego ciśnienia nawet na poziomie 10 mmHg tj. optymalnie dopasowane ciśnienie jest utrzymywane przez cały okres terapii bez względu na pozycję pacjenta, jego masę, kształt czy wzrost. W sytuacjach szczególnych, wynikających z indywidualnych konieczności terapeutycznych lub pielęgnacyjnych użytkownik może manualnie wprowadzić samodzielne wybory i kalibracje poprzez zewnętrzny panel sterowania.

parametry techniczne

minimalny efektywny poziom rotacji obustronnej

≤ 35o – 40o

wartość ciśnienia w materacu

od 10 mmHg

wybór kąta rotacji oraz czasu jej trwania niezależny dla każdej ze stron

tak

zakres manualnej regulacji ciśnienia (mmHg)

11- 17, 20- 23, 27- 29, 32- 35, 40 

funkcja maksymalnego wypełnienia

40 mmHg

wydajność

14 l/min

ilość silników powietrza

dwa

dobór wartości ciśnienia w materacu stopniowy automatyczny wg. algorytmu wyboru stopnia odleżyny;

tak, 1o, 2 o, 3 o, 4 o

dwa niezależne wyświetlacze ciekłokrystaliczne

tak

tryb zmienny, z funkcją wyboru czasu trwania (zależny od objętości materaca; +/- 2min)

5 czasów, 10, 15, 20, 25 minut

tryb statyczny

tak

tryb pulsacyjny

tak, 11- 26 mmHg

tryb pielęgnacyjny

tak

blokada panelu sterowania,

tak

alarmy dźwiękowe i wizualne;

– alarm braku właściwego ciśnienia

tak

– alarm braku zasilania

tak

alarm informujący o konieczności przeprowadzenia okresowych czynności serwisowych

tak

ilość komór poprzecznych w materacu wierzchnim

≤ 27 (zależna od opcji wykonania)

wysokość komór poprzecznych w materacu wierzchnim

7 – 20cm

ilość komór głównych powietrza w materacu wierzchnim 

≤ 3

ilość komór głównych powietrza w materacu spodnim

2

pasy stabilizujące, troczące

tak

wymiary po napompowaniu wszystkich komór powietrznych 

190/200 x 85/90 (+/- 5%)

skuteczność terapeutyczna
zależna od modelu materaca wierzchniego

≤ 280 kg

opcje:

air –mikrootwory, system dotleniania uciskanych tkanek, zawór reanimacyjny CPR, stabilny zagłówek, pneumatyczne przewody zasilające wzmocnione, terapia bezstykowa odleżyn, odcinkowe usunięcie komór- automatyczne szybkozłączki komór. Przedłużenie gwarancji do 48, 60 m-cy.