Systemy specjalistyczne

SYSTEMY PROFESJONALNE

palliatusSYSTEM SPECJALISTYCZNY PALLIATUS****

realizacja opieki terminalnej, wysoki, o zwiększonej powierzchni redukcyjnej...

dowiedzSieWiecej

ADAclinic88 ADA ACTIVE*****

realizacja bezdotykowej terapii odleżyn...

dowiedzSieWiecej

BlowerbariatricBlowerbariatric*****

realizacja terapii wszystkich odleżyn u chorych bariatrycznych i wilgotnych...

dowiedzSieWiecej