Realizacje publiczne

Nasza produkcja, dzięki specjalnym preferencjom jest najbardziej dostępna cenowo w Polsce. W 2005 roku zakończyliśmy sukcesem wszystkie postępowania przetargowe jakie odbyły się w zakresie publicznych dostaw ciśnieniowych materacy przeciwodleżynowych. W 2006 i 2007 roku ponad 90% dostaw publicznych została zrealizowana z naszym udziałem... ten poziom utrzymujemy.