W fazie projektowania pomp zwróciliśmy szczególną uwagę na cichą i bezawaryjną pracę oraz łatwość podłączania. Nie wymagają one spełnienia żadnych szczególnych warunków instalacyjnych. Można je włączyć do typowego gniazdka elektrycznego. Praca pomp jest bardzo oszczędna (maksymalny pobór energii w skali roku to 90 kWh co stanowi koszt około 30 zł) i cicha ?39 dB (dzięki specjalnej konstrukcji elementów zasysających powietrze). Komory w materacu zmiennociśnieniowym automatycznie współpracują ze sobą przy nabieraniu i
wypuszczaniu powietrza.
Materac dwusekcyjny- dwa wloty powietrza zasilają dwie główne sekcje w materacu.
Taki materac pracuje w czterech fazach:
2 fazy d ugiefaza 1. wypełnienie wszystkich komór powietrzem
faza 2. wypompowanie z co drugiej komory
faza 3. wypełnienie wszystkich komór
faza 4. wypompowanie z komór dotychczas stale wypełnionych.
Masa pacjenta jest podpierana 1/2 lub całą powierzchnią przylegania. 

materac trzysekcyjny- trzy wloty powietrza zasilają trzy główne sekcje w materacu. 
Materac pracuje w sześciu fazach:
6 fazfaza 1. wypełnienie wszystkich komór powietrzem
faza 2. wypompowanie z pierwszej komory (pełne pozostają druga i trzecia)
faza 3. wypełnienie wszystkich komór
faza 4. wypompowanie z drugiej komory (pełne pozostają pierwsza i trzecia)
faza 5. wypełnienie wszystkich komór
faza 6. wypompowanie z trzeciej komory (pełne pozostają pierwsza i druga)
Masa pacjenta jest podpierana 2/3 lub całą powierzchnią przylegania. 


 

szybkoz a czka z pompa

gniazdo przewodów powietrza służy do połączenia pompy z materacem posiadającym szybkozłączkę transportową (opcja) i wskazuje jaką ilość głównych komór w materacu zasila pompa (materac dwusekcyjny, materac trzysekcyjny).

regulacja

regulacja wartości utrzymywanego ciśnienia ustala wartość ciśnienia dla powietrza wypełniającego materac. Umożliwia to dostosowanie ciśnienia powietrza w materacu (jego twardości) do: ciężaru pacjenta, wskazań lekarza lub życzenia chorego. Siła utrzymywanego ciśnienia powinna być jak najniższa, optymalnie; zbliżona do wartości 16-32 mmHg (miękko) i nigdy nie powinna przekraczać 60 mmHg (większy ucisk zamyka światło dużych naczyń krwionośnych i powoduje powstanie odleżyny). Badania kliniczne wykazały, że siła ucisku zdrowego naczynia włosowatego, która wynosi ponad 32mmHg zamyka jego światło. Powierzchniowe wartości ciśnienia wzrastają w ciele osoby leżącej nawet 5-krotnie. Dlatego w leczeniu odleżyn należy stosować pompy utrzymujące jak najniższe wartości ciśnienia oraz materace o wysokości ponad 11 cm. 

dynaBest regulacja cisnienia

lampki kontrolne ciśnienia stale powinna się świecić lampka zielona (CIŚNIENIE PRAWIDŁOWE), zaświecenie się żółtej lampki kontrolnej (CIŚNIENIE NIEPRAWIDŁOWE) wskazuje zbyt słabe ciśnienie w materacu,
które może być spowodowane nieszczelnością systemu (należy sprawdzić czy zawór CPR w materacu jest zamknięty, szczelność połączeń przewodów powietrza oraz czystość filtra antybakteryjnego w pompie). W pompach sterowanych mikroprocesorem uaktywnia się alarm dźwiękowy, który możemy wyłączyć przyciskiem alarm reset lub symbolem przekreślonego dzwonka.

tryb tresc duz a

tryb statyczny w trakcie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych zalecamy korzystanie z funkcji trybu statycznego, która zamienia zmienny tryb pracy materaca w jego stabilne wypełnienie (wszystkie komory są tak samo wypełnione powietrzem). Uaktywnienie funkcji włącza się po krótkiej chwili od jej inicjacji. W trakcie korzystania z trybu statycznego możliwa jest regulacja wartości ciśnienia w materacu.

tryby pracy automatyczne ADA

pozycja siedząca w trakcie siadania na materacu zalecamy korzystanie z trybu statycznego lub z funkcji maksymalnego wypełnienia.

dynaBest max wype nienie

funkcja maksymalnego wypełnienia występuje w pompach z mikroprocesorem (dynaBest i Aga). To szybkie i twarde wypełnienie materaca na czas pielęgnacji chorego (okresowe wprowadzenie trybu statycznego). Maksymalne wypełnienie automatycznie utrzymuje w materacu wartość ok. 55 mmHg na okres 30 min. Po upływie tego czasu materac samoczynnie wraca do poprzednich ustawień.

blokada panelu sterowania

blokada panelu sterowania pompy występuje w pompach z mikroprocesorem (dynaBest i Aga). Umożliwia zablokowanie wprowadzonych ustawień i zabezpiecza przed ich przypadkową zmianą. Inicjowana i odblokowywana jest poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisku: alarm reset + funkcja max. wypełnienia.

mikroprocesor

system AXtech™ i wymienny software ReaX™ stale i dokładnie analizuje prawidłowość pracy materaca. Monitoruje wszystkie wprowadzone przez użytkownika ustawienia. W przypadku wykrycia nieprawidłowości automatycznie uruchamia wizualne i/lub dźwiękowe powiadomienie użytkownika.

alarm tresc duz a

alarm spadku ciśnienia występuje w pompach sterowanych elektronicznie. Jest dźwiękowym strażnikiem wartości ciśnienia zalegającego w materacu. Z chwilą wykrycia nieprawidłowości uaktywnia on automatycznie system alarmowy. Alarm jest aktywowany wizualnie i dźwiękowo. Po jego uaktywnieniu sygnał dźwiękowy można wyłączyć przyciskiem RESET. Inicjacja alarmu najczęściej jest spowodowana nieszczelnością materaca (należy sprawdzić czy zawór CPR w materacu jest zamknięty, szczelność połączeń przewodów powietrza oraz czystość filtra antybakteryjnego w pompie).

alarm tresc duz a

alarm braku zasilania to alarm dźwiękowy i wizualny aktywowany automatycznie w chwili braku zasilania energetycznego. Z chwilą jego aktywacji sprawdź stan zasilania w sieci energetycznej, wtyczkę w kontakcie, bezpiecznik w pompie. Alarm braku zasilania możemy wyłączyć symbolem przekreślonego dzwonka.

bezpieczniki AGA

wkładki topikowe każda pompa jest chroniona przed uszkodzeniem elektrycznym za pomocą tzw. bezpieczników (1A). Znajdują się one wewnątrz pompy lub na jej obudowie. Z chwilą wykrycia braku zasilania pompy należy sprawdzić ich stan (wymiana nie jest objęta gwarancją).

uchwyt regulacja

zaczepy pompy umiejscowione są w tylnej części pompy i służą do jej zawieszania na konstrukcji łóżka.

filtr

filtr zewnętrzny mechaniczny znajduje się na obudowie pompy materaca, pod plastikową klapką. Chroni pompę przed dostaniem się do niej dużych zanieczyszczeń mechanicznych (wymiana nie jest objęta gwarancją).

filtr antyb

filtry przeciwbakteryjne i antytłuszczowe znajdują się na obudowie i wewnątrz obudowy pompy. Chronią pompę i materac przed dostaniem się do jej wnętrza znajdującego się w powietrzu tłuszczu oraz bakterii. filtr antyt uszczowyIstotnie poprawiają wydajność i wydłużają okres sprawności pomp. Czystość filtra zewnętrznego należy regularnie kontrolować (przez przeźroczystą obudowę) i w razie zabrudzenia dokonywać jego wymiany (wymiana nie jest objęta gwarancją).

Nastawy i regulacje, zmiana wartości ciśnienia, zmian dokonujemy pokrętłem płynnej regulacji zakresu ciśnienia znajdującym się na panelu sterowania pompy.

tania6tania6 *

krótkoterminowa prewencja
pompa do współpracy z materacami pęcherzykowymi...dowiedzSieWiecej

supra6supra6 ** 

pompa z regulacją i systemem kontroli ciśnienia
wieloletnie użytkowanie, do współpracy z materacami pęcherzykowymi...dowiedzSieWiecej

 

suprasupra **

pompa z regulacją i systemem kontroli ciśnienia
prewencja i leczenie odleżyn ? II0 (zależnie od wyboru materaca), do wieloletniego stosowania...dowiedzSieWiecej

luxlux ***

pompa z trybem pielęgnacyjnym (statycznym)
prewencja i leczenie odleżyn ? III0 (zależnie od wyboru materaca), funkcja trybu pielęgnacyjnego, statycznego funkcja trybu pielęgnacyjnego, statycznego do wieloletniego stosowania...dowiedzSieWiecej

dynadyna ****

pompa z elektronicznym systemem kontrolnym, prewencja i leczenie odleżyn ? IV0 (zależnie od wyboru materaca), dźwiękowy alarm niewłaściwego ciśnienia, funkcja trybu pielęgnacyjnego, statycznego...dowiedzSieWiecej

dostępne w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej)Są urządzeniami przeznaczonymi do terapii zaawansowanych odleżyn. Dające maksimum komfortu i bezpieczeństwa. Ich obsługa nie stwarza żadnych problemów, praca jest szczególnie cicha dzięki zastosowanym układom elektronicznym i specjalnej konstrukcji elementów zasysających powietrze. Pompy cechuje wysoka niezawodność oraz prostota obsługi. Posiadają programowane elektronicznie sterowanie parametrów i funkcji. Nad bezpieczeństwem użytkownika czuwa własny program komputerowy stale monitorujący prawidłowość pracy urządzenia.

dynaBestdynaBest *****

prewencja i leczenie wszystkich odleżyn (zależnie od wyboru materaca)...dowiedzSieWiecej

agaAGA ***** 

prewencja i leczenie wszystkich odleżyn (zależnie od wyboru materaca)...dowiedzSieWiecej

adaADA *****

prewencja i leczenie wszystkich odleżyn (zależnie od wyboru materaca)...dowiedzSieWiecej