Materace rotacyjne


Materace rotacyjne


Materace rotacyjne- terapia rotacyjna. W specjalistycznych oddziałach klinicznych, zwłaszcza pulmonologicznych i COVID_19, IT, do wykonywania zmian pozycji chorego stosuje się rotacyjne systemy przeciwodleżynowe, które automatycznie dokonują zmian ułożeniowych. Z pomocą materacy rotacyjnych można wykonywać rotacje boczne ciała pacjenta do wartości obustronnej rotacji wynoszącej 35°. Urządzenia wykonują je precyzyjnie i w regularnym rytmie. Materace rotacyjne pracują niezależnie i jednocześnie w dwóch płaszczyznach; poprzecznej i podłużnej, ułatwiają wykonywanie czynności pielęgnacyjnych poprzez możliwość wykonywania rotacji bocznej pacjenta. Zastosowanie materacy rotacyjnych w znaczącej części eliminuje stosowanie manualnego tapotażu klatki piersiowej wymaganego zwłaszcza przy wysiękach płucnych.

Materace rotacyjne posiadają możliwość dokonywania wyboru manualnie sterowanej rotacji bocznej dla strony lewej i prawej ciała pacjenta wraz z wyborem kąta pochylenia ciała pacjenta co dostępne jest z panelu sterowania pompy. Materace działają w oparciu o zasadę zmiennego ciśnienia. System imituje ruch ciała: polega na regularnym naprzemiennym zwiększaniu i zmniejszaniu ciśnienia w poszczególnych komorach materaca, zapewnia cykle zmiennego ciśnienia, w ramach których generowany jest dostosowany do stopnia odleżyn pacjenta lub zerowy nacisk na skórę chorego. Materac posiada samoczynny dobór wartości ultraniskiego ciśnienia oraz czasu trwania cyklu wg. stopnia odleżyny. Terapia jest stale nadzorowana przez system analizy wartości ciśnienia ReaX™ wspomagany systemem AXtech™ (hiperczuły detektor ciśnienia), który nieustannie monitoruje poziomy ciśnienia wewnątrzkomorowego, modyfikując parametry pracy dla uzyskania wymaganych wartości.

Dzięki maksymalnemu zredukowaniu wartości ciśnienia (ucisku) na powierzchni stycznej ciała pacjenta jest zminimalizowana wartość kumulujących się sił wewnątrztkankowych. Mikroprocesor nieustannie analizuje i reaguje na zmiany ułożenia ciała pacjenta samoczynnie regulując parametry pracy w celu utrzymywania zaprogramowanego ciśnienia nawet na poziomie 10 mmHg tj. optymalnie dopasowane ciśnienie jest utrzymywane przez cały okres terapii bez względu na pozycję pacjenta, jego masę, kształt czy wzrost. W pełni automatyczna pompa ROTACJA dokonuje samoczynnie regulacji ciśnienia dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta według danych otrzymanych z panelu sterowania. Dzięki temu zapewniona jest optymalna redukcja ucisku powierzchniowego, termoregulacja i komfort pacjenta.

Metodologia badań materacy została opracowana w oparciu o dane Gaymar Industries, Inc.Research Labs.

Opracowanie zgodne z wytycznymi:
  • Decubitus, niezależne laboratorium badawcze.
  • EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).
  • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.