materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe

Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe


Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy


Najlepsze odciążenie ciała chorego oferują materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe ponieważ ciało osoby leżącej na materacu podpierane jest na zmianę w różnych miejscach, co oprócz zmniejszenia ucisku zdecydowanie poprawia także ukrwienie tkanek i termowentylację skóry. Mechanizm pompy stale zmienia miejsce, w które tłoczy powietrze do materaca oraz wartości ciśnienia powietrza w jego komorach. Materace składają się z kilkunastu komór powietrznych, które na zmianę zostają napełniane powietrzem lub opróżniane z niego. Dzieje się to w równych cyklach. Dzięki temu nie ma stałego ucisku na ciało chorego i jest ono bezustannie i rytmicznie masowane. Przeprowadziliśmy wiele badań dążących do „przeniesienia” naturalnej zmiany ułożenia zdrowego człowieka na pacjenta leżącego nieruchomo.

Materac odleżynowy zmiennociśnieniowy


Badania wykazały, że największą skuteczność przeciwodleżynową wykazuje technika zmiennego ciśnienia realizowana przy użyciu wyrobu medycznego: materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy. Tylko ten produkt stwarza warunki zbliżone do naturalnych- zmienia miejsca i wartości ucisku. Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy posiada najlepsze możliwości odciążenie ciała. Im materac jest wyższy tym posiada większe, lepsze właściwości terapii odleżyn, ponieważ chory intensywnie zapada się w miękki i wysoki materac i masa pacjenta podpierana jest większą powierzchnią materaca (większa jest powierzchnia styku ciała z materacem), tym skuteczniej można zanurzyć w nim ciało pacjenta, a zatem uzyskać większą powierzchnię styku. Pozwala to na skuteczną redukcję ucisku na ciało pacjenta. Z drugiej strony, stosowanie wyższych materacy wymaga precyzyjnego sterowania ciśnieniem powietrza w materacu, ponieważ głębokie zanurzenie w materacu wymaga zapewnienia stabilnego, lecz niskiego ciśnienia, nawet na poziomie 10 mmHg. Aby było możliwe obniżanie temperatury na powierzchni ciała pacjenta, stosuje się tryb zmienny okresowe upuszczenie powietrza z sekcji materaca, co daje efekt miecha, napowietrzającego skórę. Im wyższy stopień odleżyny w tym większym zakresie konieczna jest eliminacja szkodliwych czynników fizycznych. Dlatego konieczne jest staranne dostosowywanie do stanu zdrowia pacjenta wymagań technicznych, jakie powinny spełniać materace i pompy, z uwzględnieniem jego stopnia odleżyny i BMI pacjenta. Terapeutyczny materac przeciwodleżynowy musi redukować temperaturę i zapewniać stały przepływ powietrza pomiędzy nim a ciałem chorego. Takie wymogi spełniają jedynie materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe (systemy zmiennociśnieniowe) wykorzystują zewnętrzne źródło energii wprowadzające w ruch powietrze, naprzemiennie wypełniające i opuszczające liczne komory materaca. Ciało osoby leżącej na materacu podpierane jest na zmianę w różnych miejscach, co oprócz zmniejszenia ucisku zdecydowanie poprawia także ukrwienie tkanek i termowentylację skóry. Mechanizm pompy stale zmienia miejsce, w które tłoczy powietrze do materaca oraz wartości ciśnienia powietrza w jego komorach.

Materace składają się z kilkunastu komór powietrznych, które na zmianę zostają napełniane powietrzem lub opróżniane z niego. Dzieje się to w równych cyklach. Dzięki temu nie ma stałego ucisku na ciało chorego i jest ono bezustannie i rytmicznie masowane. Według opinii ekspertów z EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy to najbardziej skuteczny sposób w prewencji i jest wymagany w terapii odleżyn.

Według opinii ekspertów z EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel) oraz Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy to najbardziej skuteczny sposób w prewencji i jest wymagany w terapii odleżyn.

Metodologia badań materacy została opracowana w oparciu o dane Gaymar Industries, Inc.Research Labs.

Opracowanie zgodne z wytycznymi:
  • Decubitus, niezależne laboratorium badawcze.
  • EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).
  • Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.