materace przeciwodleżynowe

Szpitale nie istnieją bez łóżek, a każde łóżko posiada materac. Aby właściwie dobrać terapeutyczny trzeba dysponować zarówno wiedzą medyczną, jak i szczegółową wiedzą techniczną. Często podstawowe pojęcia, parametry i właściwości materacy, decydujące o ich skuteczności medycznej, nie są znane personelowi, co obniża i ogranicza skuteczność oraz możliwości realizowania właściwej profilaktyki i terapii odleżyn.

Poniżej znajdują się materace przeciwodleżynowe, które ma w swojej ofercie Revita. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wybranymi modelami. W razie jakichkolwiek pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu. 


Materace przeciwodleżynowe


Problem leczenia odleżyn istotnie narasta. W Polsce na rany przewlekłe cierpi około pół miliona chorych a w związku z naszą sytuacją demograficzną i starzeniem się społeczeństwa, wszystko wskazuje na to, że sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu. Koszty społeczne i ekonomiczne dotyczą głównie chorych i ich najbliższych. Z powodu unieruchomienia, inkontynencji i często cuchnących odleżyn chorzy przedwcześnie odchodzą z życia towarzyskiego, przechodzą na renty i izolują się od rodziny.

Niewielkie zainteresowanie chorym z odleżyną ogranicza z nim współpracę, wpływa negatywnie na skuteczność procesu leczenia i znacznie go opóźnia. W Polsce odleżyna jest obecna na większości oddziałów szpitalnych, ale nie ma żadnego dostępnego, który powszechnie specjalizuje się w jej skutecznym leczeniu a kliniczne leczenie ran przewlekłych jest praktycznie niedostępne. W Polsce nie określono też żadnych wymagań ani norm dla materacy medycznych, oraz nie kształci się specjalistów z zakresu doboru sprzętu medycznego. Szpitale nie istnieją bez łóżek a każde łóżko posiada materac, którego powszechne wypełnienie stanowią pianki poliuretanowe o przypadkowej gamie właściwości fizykomechanicznych o nieokreślonym: komforcie, skuteczności profilaktycznej i bezpieczeństwie pacjenta. Profilaktyka odleżyn to najlepszy i najtańszy sposób ich prewencji. Każdy proces leczenia ran jest długotrwały i wymaga wsparcia sprzętem medycznym, którego poziom zaawansowania wynika z przewidywanej intensywności oraz okresu terapii- to zawsze poważne koszty. Aby właściwie dobrać sprzęt medyczny trzeba dysponować zarówno wiedzą medyczną jak i szczegółową wiedzą techniczną. Możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy w zakresie materacy medycznych nie jest powszechna.

Nasze wieloletnie kontakty ze szpitalami obrazują zazwyczaj mierny poziom wiedzy personelu medycznego, która często w zakresie tematu materac przeciwodleżynowy jest niedostateczna a podstawowe ich pojęcia, parametry i właściwości nie są znane, często znajomość oraz poszanowanie procedur dot. profilaktyki i terapii ran „pozostawia wiele do życzenia „są to jest kolejne, ważne przyczyny powstawania odleżyn. Istnieje pilna potrzeba odgórnego, kompleksowego spojrzenia na problem odleżyny jako na problem społeczny. Najnowsze opracowania dotyczące prewencji i terapii odleżyn racjonalnie wytłumaczyły, uzasadniły i wskazały, że materace przeciwodleżynowe są najskuteczniejszym wyrobem medycznym dla profilaktyki i terapii odleżyn.