24.04.2023

Konferencja w Siedlcach

20 kwietnia 2023 r. w Sali Orchidea w Siedlcach odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia. W wydarzeniu wzięło udział prawie 230 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni. Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Vicommi Media oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego. Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki, Krajowa Izba Domów Opieki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Jako firma mieliśmy okazję zaprezentować nasze produkty oraz zrealizować wykłady i szkolenia w zakresie profilaktyki i terapii odleżyn oraz stosowania nowoczesnych systemów przeciwodleżynowych. Dziękujemy za wspólne spotkanie oraz jego wysoki poziom merytoryczny i duże zainteresowanie uczestników.