02.11.2022

Konferencja szkoleniowa

W dniu 13.10.2022 r. w Warszawie, pod patronatem Ministra Zdrowia, odbyła się konferencja szkoleniowa pt. “Opieka Długoterminowa w Praktyce”. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była dr n. o zdr. Mariola Rybka- Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej.

Organizację oraz poziom konferencji należy uznać za wysoki, znacząca również była liczba uczestników: łącznie 354 pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz personel medyczny zajmujący się zawodowo opieką długoterminową i paliatywną.

Jako firma mieliśmy okazję zaprezentować nasze produkty oraz zrealizować wykłady i szkolenia w zakresie profilaktyki i terapii odleżyn oraz stosowania nowoczesnych systemów przeciwodleżynowych.

Dziękujemy za wspólne spotkanie oraz jego wysoki poziom merytoryczny.