02.03.2023

Konferencja naukowa we Włocławku

23 lutego 2023 r. w budynku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku odbyła się konferencja „Opieka Długoterminowa w Praktyce” pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 270 specjalistów: pielęgniarki, lekarze i opiekunowie medyczni. 

Organizatorami konferencji byli: Katedra Geriatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Vicommi Media oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku oraz Wydział Nauk o zdrowiu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Patronatu honorowego wydarzeniu udzielili: Minister Zdrowia, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej, Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki, Krajowa Izba Domów Opieki, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, a także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za kolejne, owocne spotkanie.