10.02.2023

Konferencja naukowa „Opieka długoterminowa”

W dniu 08.02.2023 r. w Częstochowie, w gmachu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się konferencja naukowa pt. „Opieka długoterminowa”.

Organizację oraz poziom konferencji należy uznać za wysoki, znacząca również była liczba uczestników: ponad 300 osób, w tym: pielęgniarki, lekarze, opiekunowie medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci oraz personel medyczny, zajmujący się zawodowo opieką długoterminową i paliatywną.

Jako firma mieliśmy okazję zaprezentować nasze produkty oraz zrealizować wykłady i szkolenia w zakresie profilaktyki i terapii odleżyn oraz stosowania nowoczesnych systemów przeciwodleżynowych. Dziękujemy za wspólne spotkanie oraz jego wysoki poziom merytoryczny.

Opieka długoterminowa – konferencja naukowa w UJD