17.01.2023

Karta pielęgnacji pacjenta

Przedstawiamy Państwu przykład (treść) dla stworzenia dokumentacji medycznej dla pacjenta zagrożonego powstaniem odleżyny, oraz załączamy opracowaną przez śp. dr. Stanisława Sosnowskiego Kartę Profilaktyki Przeciwodleżynowej:

INDYWIDUALNA KARTA PIELĘGNACJI PACJENTA Z RYZYKIEM POWSTANIA ODLEŻYN / RPO/.

Nazwisko ……………………….. …Imię ………………… Wiek …………….. Oddział ……………………….

Data przyjęcia ………………….. Data wypisu …………………………………………….

Przyjęty z odleżyną …………..bez odleżyny …………………

Data/ doba pobytu 2023.11/1….. 2023.11/2….. 2023.11/3…..

lp. Podejmowane działania. R W R W R W

1. Ocena punktowa ryzyka odleżyn (np. wg Norton)

2. Ocena ryzyka rozwoju odleżyn

a/ brak ryzyka,

b/ ryzyko niskie lub średnie,

c/ wysokie ryzyko

3. Zmiana pozycji BL, BP, PL, B

Godz./ pozycja.

4. Kontrola skóry; godz./ objawy

5. Typ materaca przeciwodleżynowego

udogodnienia/ rodzaj.

6. Pielęgnacja skóry:

. toaleta,

. natłuszczanie,

. opatrunki (rodzaj).

7. Temp. ciała powyżej 38°

8. Wydalanie

(pampersy, cewnik).

9. Odżywianie

(rodzaj diety, sposób żywienia).

10. Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki

11. Kinezyterapia / godz.

. ćwiczenia bierne,

. ćwiczenia bierno-czynne,

. inne (jakie?).

12. Wartości biochemiczne

1. Hb,

2. białko,

3. cukier.

13. osoba dokonująca oceny

Nazwisko, Imię

data / podpis