Program edukacyjny, szkolenia

Od 1997 roku organizujemy wykłady i szkolenia personelu medycznego w zakresie profilaktyki zachowawczej odleżyn. Corocznie jest to kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów na terenie szpitali, klinik i hospicjów. Wnioski użytkowników, otrzymywane opinie i uwagi inspirują nas do poszukiwania i projektowania nowych rozwiązań. Jeżeli widzicie Państwo potrzebę zorganizowania wykładu, szkolenia czy warsztatów dla personelu w zakresie profilaktyki i terapii zachowawczej odleżyn to zadzwońcie lub napiszcie do nas. Działalność edukacyjną prowadzimy non profit.

Gwarantujemy naszą: 
• odpowiedzialność i uczciwość,
• dyspozycyjność i kompetencję,
• szybką i profesjonalną obsługę. Zawsze doradzimy jak sprawnie działać by ograniczyć lub wykluczyć odleżynę i wskażemy ‘celowane’ produkty oraz metody ich użycia i warianty działania.
      - my odleżynie nie odpuszczamy -

wiedza