ZASADY DZIAŁANIA MATERACY ZMIENNOCIŚNIENIOWYCH          

„ ruch jest jedynym lekiem, którego nie można podać w tabletce „ ....prof. Wiktor Dega

pecherzykiWysokie ryzyko powstania odleżyn dotyczy chorych poruszających się w sposób bardzo ograniczony lub unieruchomionych. Ponieważ nie mogą zmieniać swojej pozycji ich ciało narażone jest na działanie długotrwałego ucisku. Człowiek zdrowy nie podlega takiemu działaniu - jeżeli ucisk trwa zbyt długo odczuwa on ból zmuszając go zmiany pozycji (także podczas snu). Chory nieprzytomny lub porażony bólu nie odczuwa. Chory unieruchomiony odczuwa, ale nie może się poruszyć. Jeżeli chory jest unieruchomiony to bez odpowiedniego materaca jest skazany na powstanie odleżyn. Zwykle bez zmiany pozycji nie potrafimy siedzieć dłużej jak kilkanaście minut. Także podczas snu zdrowy człowiek wielokrotnie i nieświadomie porusza się zmieniając swoje ułożenie. Dlatego jeżeli ciało nie jest w stanie się poruszać to zmiany ucisków musi wykonywać podłoże, na którym ono leży. Poszukując rozwiązania tego problemu przeprowadzono wiele badań dążących do "przeniesienia" naturalnej zmiany ułożenia zdrowego człowieka na pacjenta leżącego nieruchomo. Przeprowadzane próby wykazały, że największą skuteczność przeciwodleżynową wykazuje technika zmiennego ciśnienia. Tylko ona stwarza warunki zbliżone do naturalnych - zmienia miejsca i wartości ucisku.
W skład systemu ciśnieniowego wchodzą: materac przeciwodleżynowy i połączona z nim przewodami powietrza pompa (panel sterujący). Materace zbudowane są z elastycznego tworzywa uformowanego w rzędy komór, do których pompa naprzemiennie wtłacza powietrze. Pompa stale zmienia miejsce, w które tłoczy powietrze do materaca oraz wartości ciśnienia powietrza w jego komorach. Komory cyklicznie, na zmianę zostają napełniane powietrzem lub są opróżniane. Ciało chorego jest stale i rytmicznie masowane.

Najlepsze odciążenie oferują materace wyższe, ponieważ chory intensywnie zapada się w miękki i wysoki materac (większa powierzchnia styku ciała z materacem). Ciało osoby na materacu podpierane jest na zmianę w różnych miejscach, co oprócz zmniejszenia ucisku zdecydowanie poprawia także ukrwienie tkanek i termowentylację skóry.
W leczeniu ran koniecznością jest stosowanie systemów zmiennociśnieniowych, powszechnie nazywanych materacami zmiennociśnieniowymi.

CO ZYSKAMY STOSUJĄC MATERACE CIŚNIENIOWE:

1. redukcja ucisku tkanek - odciążenie ciała. Materace ciśnieniowe zawsze redukują ucisk tkanek, unikając stałego ucisku zastępują go zmiennym (okresowo zerowym). Zaawansowane materace umożliwiają całkowitą eliminację ucisku z obszaru odleżyny poprzez usunięcie (wypięcie) komory znajdującej się pod raną. Dzięki pracy materaca ucisk ciała pacjenta dochodzi do stałej wartości, a następnie rytmicznie ustępuje. Głównymi czynnikami decydującymi o medycznej skuteczności materaca są: przewidywany czas jego użytkowania, objętość (wysokość) i minimalna wartość wytwarzanego przez pompę ciśnienia. Im materac jest wyższy tym większa jego powierzchnia ustępuje pod ciałem pacjenta i pacjent bardziej się w niego zapada - zwiększając obszar uciskanej powierzchni ciała. Pacjent otulony jest większą powierzchnią materaca i dzięki temu, że ciężar ciała pacjenta “rozkłada się” na większy obszar maleje wartość ucisku wywieranego na 1cm2 ciała.  Powierzchnia styku z ciałem jest w takim materacu większa i dlatego ciężar chorego "rozkłada się" na większą powierzchnię zmniejszając siłę nacisku wywieraną na tkanki. Aby taki mechanizm mógł zadziałać pompa musi utrzymywać odpowiednio niskie ciśnienie powietrza w materacu aby zbyt mocno wypełniony materac nie utrzymywał leżącego zbyt wysoko (za wartość ciśnienia odpowiada pompa). Tylko odpowiednie połączenie właściwości pompy i materaca tworzy wymaganą redukcję ucisku. W nowoczesnych materacach ciśnieniowych pojawiła się funkcja statycznego wypełnienia, która umożliwia stałe wypełnienie całego materaca powietrzem (pompa tylko dopompowuje potrzebne dla utrzymania właściwej elastyczności materaca - ilości powietrza, takie rozwiązanie należy stosować łącznie z system dotleniania uciskanych tkanek AIR, który zapewniają odpowiedni przepływ powietrza wokół ciała chorego).

Komory w materacu zmiennociśnieniowym automatycznie współpracują ze sobą przy nabieraniu i wypuszczaniu powietrza.
Najpowszechniej stosowana jest tzw. budowa dwusekcyjna:
dwa wloty powietrza zasilają dwie główne sekcje w materacu.

dwusekcyjny
Taki system pracuje w czterech fazach:
faza 1. wypełnienie wszystkich komór powietrzem
faza 2. wypompowanie z co drugiej komory 
faza 3. wypełnienie wszystkich komór 
faza 4. wypompowanie z komór dotychczas stale wypełnionych.

Masa pacjenta jest podpierana 1/2 lub całą powierzchnią przylegania.image051

 

trzysekcyjnyDla osób z kliniczną nadwagą zalecane są materace trzysekcyjne.
Trzy wloty powietrza zasilają trzy główne sekcje w materacu.
Taki system pracuje w sześciu fazach:
faza 1. wypełnienie wszystkich komór powietrzem
faza 2. wypompowanie z pierwszej komory (pełne pozostają druga i trzecia)
faza 3. wypełnienie wszystkich komór 
faza 4. wypompowanie z drugiej komory (pełne pozostają pierwsza i trzecia)
faza 5. wypełnienie wszystkich komór 
faza 6. wypompowanie z trzeciej komory (pełne pozostają pierwsza i druga)

Zawsze wypełnione powietrzem są dwie sąsiednie komory.

Masa pacjenta jest podpierana 2/3 lub całą powierzchnią przylegania.

image055 

 

 

 

 

 


2. Wspomaganie krążenia krwi.

Materace zwiększają przepływ krwi w naczyniach włosowatych uciskanych tkanek a zmieniając punkty podparcia ciała poprawiają ukrwienie tkanek i wymuszają mikrokrążenie zawsze przyspieszając leczenie. Materac podpiera ciało pacjenta przez kilka minut wypełnianą stopniowo powietrzem komorą a następnie zwalniana nacisk przenosząc go w najbliższą okolicę. Ta siła tłoczy krew do najbliższych, wolnych od ucisku okolic i wymuszając jej pochłonięcie przez odciążone naczynia włosowate. Ta sztuczna pompa wzmaga przemianę materii chorego poprzez zwiększenie przepływu krwi w jego organizmie. Tkanki miękkie są właściwie ukrwione i nie ulegają martwicy. Ilość, siła punktów podparcia pacjenta i czas tych zmian jest różny w zależności od zaawansowania technologicznego pompy.

3. Bezpieczna profilaktyka i terapia. U wszystkich chorych zastosowanie naszych systemów nigdy nie wpływa negatywnie na stan zdrowia chorego, jest bezpieczne jako środek profilaktyczny oraz terapeutyczny. Z systemu ciśnieniowego może korzystać każdy chory. W trakcie terapii niestabilnych złamań układu kostnego należy stosować tryb stałociśnieniowy. Im stan pacjenta jest poważniejszy tym precyzyjniej dostosowany system należy stosować.

4. Uśmierzanie bólu i ograniczenie cierpienia. Materace sprzyjają optymalnemu ułożeniu ciała, działają mechanoterapeutycznie - masują ciało chorego i łagodzą bolesne napięcie mięśni, sztywność stawów, ból.

5. Termoregulacja ciała. Nadmierna temperatura ciała skutkuje jego zawilgoceniem a to najgroźniejszy czynnik ryzyka powstawania odleżyny nie związany z ciśnieniem. Materace wspomagają dotlenienie skóry i tworzą właściwy, dla niej mikroklimat. Temperatura skóry jest utrzymywana na niskim i komfortowym poziomie zabezpieczając skórę przed poceniem się i maceracją. Pompa przetłacza przez materaca wiele litrów powietrza w temperaturze otoczenia. Powietrze to pobiera ciepło z ciała chorego a następnie pompa wydala je na zewnątrz materaca; następuje stałe ochładzanie powierzchniowej temperatury skóry, co wspomaga proces terapii.
Zarządzanie mikroklimatem realizowane jest poprzez odprowadzenie nadmiaru ciepła i wilgoci poniżej powłoki membraMED, stanowiącej osłonę materaca.

6. Uproszczenie opieki. Materace ograniczają konieczność przekładania pacjenta do szczególnych przypadków chorobowych (np. pulmonologicznych). Regularna zmiana ułożenia chorego w łóżku stanowiąca dotychczasową podstawę procesu leczenia odleżyn nie jest już konieczna, co eliminuje kolejne ryzyko uszkodzenia gojącej się skóry.

7. Łatwość utrzymania higieny.
Utrzymanie skóry w jak najlepszym stanie wymaga dużej dbałości i stosowania wielu zabiegów higienicznych oraz pielęgnacyjnych przez osoby sprawujące opiekę. Problem narasta wraz z bezradnością ruchową chorego, do której często dochodzą jeszcze dodatkowe komplikacje takie jak: miejscowe unieruchomienia, nietrzymanie moczu, kału czy też nadwaga. Bardzo łatwo o pozostawienie na pościeli różnych zanieczyszczeń organicznych, które w tych warunkach bardzo szybko się namnażają. Idealnym dla nich miejscem rozwoju jest materac, na którym leży chory. Z powodu panującego w jego bliskości ciepła, wilgotności oraz odpowiedniej ilości tlenu panują tam wręcz hodowlane warunki.
Pokrowiec MembraMED umożliwia bezproblemowe, bieżące utrzymanie higieny ciała pacjenta. Skutecznie pomaga utrzymać skórę chorych w najlepszym stanie, poprawia samopoczucie i komfort leżenia. Zmniejsza ryzyko powstania odleżyn poprzez powierzchniową redukuję temperatury ciała. Materiał jest miękki, tworzy gładką i wolną od zagnieceń powierzchnię, która zapobiega otarciom naskórka oraz powstawaniu miejscowych ucisków. Charakteryzuje się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością, łatwością układania i brakiem pamięci kształtu. Jest wykonany z nowoczesnej, wielowarstwowej membrany aktywnej, stworzonej dla ukierunkowania przepływu wokół ciała chorego a przepuszczalność pary wodnej i powietrza jest jednorodna i przetestowana.
Membrana wykonana jest z poliuretanu – tworzywa całkowicie bezpiecznego i obojętnego dla organizmu, bardzo odpornego na uszkodzenia, wyjątkowo wytrzymałego na rozciąganie i rozerwanie. Materac przez wiele lat pozostaje bez zarzutu zarówno pod względem estetycznym jak i higienicznym. Pokrowiec jest zmywalny i łatwy do zdjęcia w celu wyprania, wymiany lub uzyskania dostępu do materaca. Można go łatwo, szybko czyścić i żadne zanieczyszczenia nie wnikają w jego strukturę. Jest odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 110°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne.
Osłona skutecznie oddziela materac od użytkownika i chroni pacjenta przed reinfekcją ze strony materacy szpitalnych.

8. Wspomaganie oddychania powierzchniowego skóry.
Pompa, zależnie od swojej wydajności, tłoczy do materaca wiele litrów powietrza w temperaturze otoczenia. Powietrze to jest w materacu ogrzewane przez ciało chorego a następnie wypuszczane na zewnątrz materaca. W ten sposób następuje stałe ochładzanie powierzchniowej temperatury skóry.
Materac składa się z dwóch lub trzech głównych komór powietrznych, które współpracują ze sobą przy nabieraniu i wypuszczaniu powietrza. Z chwilą wypuszczania powietrza tworzą się pod pacjentem tunele powietrzne. Gdy pompa usuwa powietrze z wybranych komór, siła pozostałych komór unosi ciało pacjenta na tyle wysoko, że zasysa pod niego powietrze tworząc efekt miecha powietrznego. Wymusza to przepływ powietrza jakie wentyluje ciało chorego, dzięki temu ciało nie przegrzewa się i nie poci a skóra pozostaje sucha. Proces leczenia odleżyn można wspomóc stosując komory perforowane (tzw. AIR system) co zwiększa przepływ powietrza i skutecznie odprowadza ciepło i wilgoć z powierzchni skóry pacjenta redukując ciepło gromadzone na powierzchni styku ciała z materacem.

9. Redukcja kosztów leczenia, dochodowość. Podwajają ilość wyleczonych odleżyn, przyspieszają czas wyleczenia i zdecydowanie redukują ilość nowo powstających. Ograniczają cierpienia chorego, zapewniają oszczędność w lekach i środkach opatrunkowych.

10. Są lekkie, poręczne, mobilne i przyjazne w użyciu. Materace można łatwo transportować a ich przemieszczanie, instalacja, uruchomienie i używanie nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu, przygotowania ani wymogów instalacyjnych.

11. Niezawodność. Revita oferuje niezawodną technikę popartą ponad 20- letnim doświadczeniem i 24 godzinnym serwisem.

ELEMENTY BUDOWY, CECHY SYSTEMÓW:

bmiskuteczność medyczna według masy pacjenta (kg) jest to przybliżona wartość określająca do jakiej wagi pacjenta ma zastosowanie dany materac w leczeniu odleżyn. Zachowanie przedstawionych wskazań jest bardzo ważne, gdyż przekroczenie zalecanych wartości może spowodować dobicie ciała do dna materaca.

  

 

image019wysokość materaca a powierzchnia przylegania im materac jest wyższy tym większa jego powierzchnia ustępuje pod ciałem pacjenta i chory bardziej się w niego zapada - zwiększając obszar uciskanej powierzchni ciała. Pacjent „otulony” jest większą powierzchnią materaca i dzięki temu, że ciężar ciała pacjenta „rozkłada się” na większy obszar maleje wartość ucisku wywieranego na 1cm2 ciała.

image027wymiana termiczna pompa zależnie od swojej wydajności tłoczy do materaca wiele litrów powietrza w temperaturze otoczenia. Powietrze to jest w materacu ogrzewane przez ciało chorego a następnie wypuszczane na zewnątrz materaca. W ten sposób następuje stałe ochładzanie powierzchniowej temperatury skóry, co wspomaga jej ochronę i terapię.

 

 airAIR system
to system dotleniania uciskanych tkanek wspomagający oddychanie powierzchniowe skóry i przyspieszający leczenie odleżyn. Jest układem mikrootworów umiejscowionych w materacu, bezpośrednio pod ciałem pacjenta. Przez te otwory powietrze dociera do ciała pacjenta wzmagając dotlenienie uciskanych tkanek. Zwiększony przepływ suchego powietrza wpływa na ograniczenie zawilgocenia skóry i poprawia jej dotlenienie oraz termoregulację. Systemy przeciwodleżynowe dotleniają skórę i tworzą właściwy dla niej mikroklimat. AIR zalecamy stosować z filtrem antybakteryjnym.

 

stab zaglowekstabilny zagłówek utrzymuje stałą wartość ciśnienia w komorach znajdujących się pod głową (odcinkowy tryb statyczny). Dzięki temu głowa osoby leżącej na materacu jest utrzymywana zawsze na stałej wysokości. Zmniejszenie wartości ciśnienia w tym odcinku materaca następuje tylko manualnie przez uchylenie zaworu reanimacyjnego.

 

cprzawór reanimacyjny - CPR znajduje się z boku materaca, od strony głowy i służy do szybkiego spuszczania z niego powietrza - w czasie do 20 sekund, (czas można skrócić do ok.10 sek. odłączając przewody powietrza od pompy).

 

 

szybkozlaczka transportowaszybkozłączki to łączniki przewodów powietrznych umożliwiające szybkie i szczelne połączenie materaca z pompą. Dwukrotnie zwiększają prędkość spustu powietrza z materaca (przy jednoczesnym otworzeniu zaworu CPR).

funkcja transportowa materace posiadające tzw. szybkozłączkę transportową (plastikowa kształtka znajdująca się na zakończeniach przewodów powietrznych służąca do połączenia ich z pompą), umożliwiają bezpieczny transport chorego na materacu odłączonym od pompy. Do transportu należy odłączyć złączkę od pompy i nasunąć znajdujący się na pasku, dołączony element /zaślepkę/. Funkcja dostępna tylko w materacach bez AIR (nie dotyczy modeli z komorami wewnętrznymi). Korzystanie z funkcji transportowej należy poprzedzić wprowadzeniem materaca w tryb statyczny.

wzmocnienie przewodow powietrza

wzmocnienie przewodów powietrza zwiększa sztywność przewodów powietrza uniemożliwiając przypadkowe zablokowanie dopływu powietrza do materaca. Eliminuje ryzyko przypadkowego zapętlenia lub przygniecenia przewodów np. przez ramę łóżka.

 

 

  

komory wymiennewymienne komory materaca dają możliwość wymiany pojedynczych elementów materaca gdy ulegnie on uszkodzeniu. Takie rozwiązanie znacznie ogranicza koszty i wydłuża czas użytkowania materaca. Posiadamy wszystkie części zamienne do naszych produktów.

 

 

komora wewnetrznakomora wewnętrzna to niezależna komora, stale wypełniona powietrzem, która znajduje się wewnątrz komory materaca (lub pod nią) przeznaczonego do opieki specjalistycznej. Komory te stosuje się w materacach o wysokości od 15cm. Ich zadaniem jest dokładniejsze równoważenie sił ucisku oraz zapewnienie bezpiecznego transportu na materacach z systemem AIR.

 

 

szybkozlaczki komorszybkozłączka komór umożliwia wypinanie i usuwanie pojedynczych komór spod ciała chorego podczas pracy systemu. Dzięki temu w miejscu odleżyny ciało nie ma żadnego styku z materacem (bezstkowa terapia odleżyn). Funkcja dotyczy materaca 88 i 888 (czerwone zatyczki dla wypiętych komór znajdują się w zewnętrznej kieszonce materaca, na jego boku, po prawej stronie nóg).

foame
pokrowce ochronne
materacy mogą być wykonane z:
-tkaniny nylonowej,
-tkaniny poliuretanowej membraMED®

 

 

 

 

 

 

MATERACE DO OPIEKI KRÓTKOTERMINOWEJ

Medyczny polichlorek winylu (PCV med), z jakiego wykonane są materace do opieki krótkoterminowej (kolor beżowy) jest materiałem, którego praktyczny okres używalności wynosi około 12 miesięcy. Materiał jest bardzo wrażliwy na stosowanie środków chemicznych (m.in. dezynfekcyjnych) oraz temperatury ponad 400 C, łatwo twardnieje i traci swoje właściwości użytkowe. Każdy materac posiada trwałe wytłoczenie (obok wlotu powietrza do materaca) informujące o dacie jego produkcji. Kupując materac pęcherzykowy należy unikać produktów importowanych do Polski głównie z Azji (Chiny, Tajwan, Korea..), ponieważ okres ich użytkowania jest krótszy o kilkumiesięczny transport do Polski i praktyczny czas ich przydatności nie przekracza 6 miesięcy.).

NISKIE MATERACE PĘCHERZYKOWE

10pcvmodel 10pcv * 

DO PREWENCJI ODLEŻYN, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione), brak wyłogów stabilizujących....

dowiedzSieWiecej

20pcvmodel 20pcv * 

DO PREWENCJI ODLEŻYN, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione), brak wyłogów stabilizujących....

dowiedzSieWiecej

30pcvmodel 30pcv **

DO PREWENCJI ODLEŻYN, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione), wyłogi stabilizujące, AIR -system...

dowiedzSieWiecej

MATERACE PĘCHERZYKOWE PODWYŻSZONE I WYSOKIE

250pcvmodel 250pcv ** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ II0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
podwyższony materac pęcherzykowy, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione)...

dowiedzSieWiecej

255pcvmodel 255pcv *** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wysoki materac pęcherzykowy, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione)...

dowiedzSieWiecej

MATERACE DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

medyczny poliuretan (PU), z jakiego wykonane są materace do opieki długoterminowej (kolor niebieski) jest materiałem, którego praktyczny okres używalności wynosi wiele lat. Materiał jest bardzo odporny na stosowanie środków chemicznych (m.in. dezynfekcyjnych) oraz temperatury ponad 600 C, pozostaje elastyczny i nie traci swoich właściwości użytkowych. Każdy materac posiada trwałe wytłoczenie (obok wlotu powietrza do materaca lub poszczególnych komór) informujące o dacie jego produkcji.

MATERACE PĘCHERZYKOWE

10model 10

DO PREWENCJI ODLEŻYN, wersja długoterminowa PU, brak wyłogów stabilizujących.
Tak zwany niski materac pęcherzykowy przeznaczony jest do opieki nad chorym z ryzykiem powstania odleżyn, o masie ciała do: max. 110 kg....

dowiedzSieWiecej

20model 20 * 

DO PREWENCJI ODLEŻYN, wersja długoterminowa PU, wyłogi stabilizujące.
Tak zwany niski materac pęcherzykowy przeznaczony jest do opieki nad chorym z ryzykiem powstania odleżyn, o masie ciała do: max. 110 kg...

dowiedzSieWiecej

30model 30 **

DO PREWENCJI ODLEŻYN, wersja długoterminowa PU, wyłogi stabilizujące, AIR -system, (układ mikrootworów, przez które wydostaje się w kierunku pacjenta powietrze wspomagając wentylację jego ciała)...

dowiedzSieWiecej

MATERACE PĘCHERZYKOWE PODWYŻSZONE I WYSOKIE

250model 250 **

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ II0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
podwyższony materac pęcherzykowy, wersja długoterminowa PU.
Dzięki 13 cm wysokości materac znacznie redukuje siły ucisku ciała leżącej na nim osoby...

dowiedzSieWiecej

255model 255 *** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wysoki materac pęcherzykowy, wersja długoterminowa PU.
Wysoki materac o budowie plastra miodu, działa profilaktycznie i leczniczo dzięki właściwościom odciążającym i chłodzącym. Spośród materacy pęcherzykowych posiada największą redukcję siły ucisku.

dowiedzSieWiecej

MATERACE PROSTOKOMOROWE

300pcvmodel 300pcv ***

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
krótkoterminowo, podwyższony prostokomorowy, indywidualna opieki doraźnej,

dowiedzSieWiecej

300model 300 *** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie, podwyższony prostokomorowy...

dowiedzSieWiecej

400model 400 *** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie, podwyższony prostokomorowy...

dowiedzSieWiecej

500model 500 **** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie, CPR zawór reanimacyjny, podwyższony prostokomorowy...

dowiedzSieWiecej

800model 800 ***** 

PROFILAKTYKA I LECZENIA WSZYSTKICH ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie,
CPR zawór reanimacyjny,
wysoki prostokomorowy, do bezpośredniego ułożenia na ramie łóżka...

dowiedzSieWiecej

88model 88 **** 

PROFILAKTYKA I LECZENIA WSZYSTKICH ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie,
dla realizacji bezdotykowej terapii odleżyn,
odcinkowe usuwanie komór...

dowiedzSieWiecej

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio