Certyfikaty i rejestracje

Nasze produkty i usługi to najwyższy standard. Jakość naszej pracy podlega systematycznym auditom zewnętrznych jednostek notyfikowanych. Systemy Zarządzania Jakością:
1/ w 2008 otrzymaliśmy certyfikat PN-EN ISO 9001: 2001 w zakresie projektowania, wytwarzania, dystrybucji i serwisu sprzętu przeciwodleżynowego, nadany przez TUV Nord.
2/ w 2010 otrzymaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 13485:2005/AC:2009 w zakresie projektowania, wytwarzania, dystrybucji i serwisu sprzętu przeciwodleżynowego, nadany przez TUV Nord.
3/ w 2013 nasze kliniczne systemy przeciwodleżynowe uzyskały pozytywny audit zewnętrzny jako aktywne wyroby medyczne i zostały wyrobami medycznymi klasy IIa.

To jedyne takie certyfikaty polskich materacy terapeutycznych.