Materace ciśnieniowe

ZASADY DZIAŁANIA MATERACY ZMIENNOCIŚNIENIOWYCH          

„ ruch jest jedynym lekiem, którego nie można podać w tabletce „ ....prof. Wiktor Dega

pecherzykiWysokie ryzyko powstania odleżyn dotyczy chorych poruszających się w sposób bardzo ograniczony lub unieruchomionych. Ponieważ nie mogą zmieniać swojej pozycji ich ciało narażone jest na działanie długotrwałego ucisku. Człowiek zdrowy nie podlega takiemu działaniu - jeżeli ucisk trwa zbyt długo odczuwa on ból zmuszając go zmiany pozycji (także podczas snu). Chory nieprzytomny lub porażony bólu nie odczuwa. Chory unieruchomiony odczuwa, ale nie może się poruszyć. Jeżeli chory jest unieruchomiony to bez odpowiedniego materaca jest skazany na powstanie odleżyn. Zwykle bez zmiany pozycji nie potrafimy siedzieć dłużej jak kilkanaście minut. Także podczas snu zdrowy człowiek wielokrotnie i nieświadomie porusza się zmieniając swoje ułożenie. Dlatego jeżeli ciało nie jest w stanie się poruszać to zmiany ucisków musi wykonywać podłoże, na którym ono leży. Poszukując rozwiązania tego problemu przeprowadzono wiele badań dążących do "przeniesienia" naturalnej zmiany ułożenia zdrowego człowieka na pacjenta leżącego nieruchomo. Przeprowadzane próby wykazały, że największą skuteczność przeciwodleżynową wykazuje technika zmiennego ciśnienia. Tylko ona stwarza warunki zbliżone do naturalnych - zmienia miejsca i wartości ucisku.
W skład systemu ciśnieniowego wchodzą: materac przeciwodleżynowy i połączona z nim przewodami powietrza pompa (panel sterujący). Materace zbudowane są z elastycznego tworzywa uformowanego w rzędy komór, do których pompa naprzemiennie wtłacza powietrze. Pompa stale zmienia miejsce, w które tłoczy powietrze do materaca oraz wartości ciśnienia powietrza w jego komorach. Komory cyklicznie, na zmianę zostają napełniane powietrzem lub są opróżniane. Ciało chorego jest stale i rytmicznie masowane.

Czytaj więcej: Materace ciśnieniowe

Materace ciśnieniowe2

 

 

MATERACE DO OPIEKI KRÓTKOTERMINOWEJ

Medyczny polichlorek winylu (PCV med), z jakiego wykonane są materace do opieki krótkoterminowej (kolor beżowy) jest materiałem, którego praktyczny okres używalności wynosi około 12 miesięcy. Materiał jest bardzo wrażliwy na stosowanie środków chemicznych (m.in. dezynfekcyjnych) oraz temperatury ponad 400 C, łatwo twardnieje i traci swoje właściwości użytkowe. Każdy materac posiada trwałe wytłoczenie (obok wlotu powietrza do materaca) informujące o dacie jego produkcji. Kupując materac pęcherzykowy należy unikać produktów importowanych do Polski głównie z Azji (Chiny, Tajwan, Korea..), ponieważ okres ich użytkowania jest krótszy o kilkumiesięczny transport do Polski i praktyczny czas ich przydatności nie przekracza 6 miesięcy.).

NISKIE MATERACE PĘCHERZYKOWE

10pcvmodel 10pcv * 

DO PREWENCJI ODLEŻYN, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione), brak wyłogów stabilizujących....

dowiedzSieWiecej

20pcvmodel 20pcv * 

DO PREWENCJI ODLEŻYN, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione), brak wyłogów stabilizujących....

dowiedzSieWiecej

30pcvmodel 30pcv **

DO PREWENCJI ODLEŻYN, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione), wyłogi stabilizujące, AIR -system...

dowiedzSieWiecej

MATERACE PĘCHERZYKOWE PODWYŻSZONE I WYSOKIE

250pcvmodel 250pcv ** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ II0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
podwyższony materac pęcherzykowy, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione)...

dowiedzSieWiecej

255pcvmodel 255pcv *** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wysoki materac pęcherzykowy, krótkoterminowo, do indywidualnej opieki doraźnej (materac nie powinien być stosowany przez osoby trwale unieruchomione)...

dowiedzSieWiecej

MATERACE DO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

medyczny poliuretan (PU), z jakiego wykonane są materace do opieki długoterminowej (kolor niebieski) jest materiałem, którego praktyczny okres używalności wynosi wiele lat. Materiał jest bardzo odporny na stosowanie środków chemicznych (m.in. dezynfekcyjnych) oraz temperatury ponad 600 C, pozostaje elastyczny i nie traci swoich właściwości użytkowych. Każdy materac posiada trwałe wytłoczenie (obok wlotu powietrza do materaca lub poszczególnych komór) informujące o dacie jego produkcji.

MATERACE PĘCHERZYKOWE

10model 10

DO PREWENCJI ODLEŻYN, wersja długoterminowa PU, brak wyłogów stabilizujących.
Tak zwany niski materac pęcherzykowy przeznaczony jest do opieki nad chorym z ryzykiem powstania odleżyn, o masie ciała do: max. 110 kg....

dowiedzSieWiecej

20model 20 * 

DO PREWENCJI ODLEŻYN, wersja długoterminowa PU, wyłogi stabilizujące.
Tak zwany niski materac pęcherzykowy przeznaczony jest do opieki nad chorym z ryzykiem powstania odleżyn, o masie ciała do: max. 110 kg...

dowiedzSieWiecej

30model 30 **

DO PREWENCJI ODLEŻYN, wersja długoterminowa PU, wyłogi stabilizujące, AIR -system, (układ mikrootworów, przez które wydostaje się w kierunku pacjenta powietrze wspomagając wentylację jego ciała)...

dowiedzSieWiecej

MATERACE PĘCHERZYKOWE PODWYŻSZONE I WYSOKIE

250model 250 **

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ II0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
podwyższony materac pęcherzykowy, wersja długoterminowa PU.
Dzięki 13 cm wysokości materac znacznie redukuje siły ucisku ciała leżącej na nim osoby...

dowiedzSieWiecej

255model 255 *** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wysoki materac pęcherzykowy, wersja długoterminowa PU.
Wysoki materac o budowie plastra miodu, działa profilaktycznie i leczniczo dzięki właściwościom odciążającym i chłodzącym. Spośród materacy pęcherzykowych posiada największą redukcję siły ucisku.

dowiedzSieWiecej

MATERACE PROSTOKOMOROWE

300pcvmodel 300pcv ***

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
krótkoterminowo, podwyższony prostokomorowy, indywidualna opieki doraźnej,

dowiedzSieWiecej

300model 300 *** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie, podwyższony prostokomorowy...

dowiedzSieWiecej

400model 400 *** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie, podwyższony prostokomorowy...

dowiedzSieWiecej

500model 500 **** 

PROFILAKTYKA I LECZENIE ≤ III0 ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie, CPR zawór reanimacyjny, podwyższony prostokomorowy...

dowiedzSieWiecej

800model 800 ***** 

PROFILAKTYKA I LECZENIA WSZYSTKICH ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie,
CPR zawór reanimacyjny,
wysoki prostokomorowy, do bezpośredniego ułożenia na ramie łóżka...

dowiedzSieWiecej

88model 88 **** 

PROFILAKTYKA I LECZENIA WSZYSTKICH ODLEŻYN (zależnie od wyboru pompy).
wieloletnie użytkowanie,
dla realizacji bezdotykowej terapii odleżyn,
odcinkowe usuwanie komór...

dowiedzSieWiecej